ارائه خدمات ممیزی فنی ، آزمایشگاهی و تحقیقاتی 

اجرای طرحهای بهینه سازی مواد ، تنظیم مواد ،ممیزی فرآیند و انرژی   ارتقای کیفیت و کمی مواد و محصولات کارخانه های سیمان   ( مواد وفرآیند ، معادن ،انرژی ، آزمایشگاهها و کنترل کیفیت   به کارخانه های سیمان )    

 

12

سابقه کار : 22 سال

گروه کارشناسی : شامل 7 نفر (کارشناسان شیمی و مهندسی شیمی ،معدن و زمین شناسی، مینرالوژی) کارشناسان بهره برداری آزمایشگاهی ، انرژی ، معادن کارخانه ها

با سابقه کار بیش از 20 سال تا 40 سال در کارخانه ها و پروژه های سیمان ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، انجمن سیمان ، سازمان زمین شناسی و ....

کارهای انجام شده : ممیزی مواد و فرآیند چهار کارخانه سیمان طی دو سال ممیزی معادن و آزمایشگاههای 30 کارخانه سیمان طی چهار سال انجام آزمایشهای شیمیایی ، فیزیکی و مکانیکی ، میکروسکوپی دیفراکتومتری، دانه بندی ، فعالیتهای هیدرولیکی ( منطبق با استاندارد های ملی و بین المللی) روی بیش از 7100 نمونه مواد معدنی ، مواد خام و پخته محصولات کارخانه های سیمان طی10 سال- تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشها و تهیه گزارش های کارشناسی -

 • شناخت گلوگاهها و موانع تولیدی کارخانه های سیمان
 • کاهش هزینه های تولید ، کاهش مصارف ویژه انرژی
 • تهیه و تنظیم مواد خام، خوراک کوره (مواد سازی)
 • کیفیت و تنوع ارتقاء محصولات
 • همکاری با بخش آزمایشگاهها و کنترل کیفیت کارخانه های سیمان دررابطه با مشکلات و گلوگاههای کیفی و تولیدی
 • ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های یاد شده به کارخانه ها و پروژه های سیمان
 •  

  isoimages 42

  طراحی سایت و بهینه ساری سایت توسط اینتن
  zoomtech.ir