ارائه خدمات بازرسی به صنایع سیمان ایران چه اثرات و مزایایی را در بر داشته است؟

1-     بازرسی در صنایع سیمان به عنوان یک شاخه جدید علمی تخصصی  و الزام صنعتی به تدریج فرهنگ سازی و تا حدود زیادی تثبیت گردیده است. عمده کارخانه های سیمان ساخت مواد و قطعات مصرفی خود را بدون شرط بازرسی سفارش نمی دهند و عمده سازندگان مواد و قطعات مصرفی صنعت سیمان اعم از سازندگان مواد نسوز و قطعات ریخته گری و ماشین آلات نیز این شرط را پذیرفته و ساخته خود را ممهور به مهر بازرسی به کارخانه سیمان تحویل می دهند . اختلافات فاحش گذشته فی مابین کارخانه های سیمان و واحدهای سازنده که عمدتاً به خاطر کیفیت نامطلوب قطعات ساخته شده و مغایرت مشخصات آنها با استانداردهای مورد نظر کارخانه های سیمان و استانداردهای بازرسی بود تا حدود چشم گیری کاهش یافته است.

2-     نصب مواد نسوز و قطعات بازرسی شده در کارخانه ها با زحمت و هزینه کمتر و سرعت بیشتری نسبت به گذشته انجام میگیرد.

3-     با افزایش نسبی عمر مفید مواد نسوز و قطعات مصرفی بازرسی شده هزینه های سایشی و هزینه های تولید نیز متعاقباً کاهش یافته و ازتوقفات ناخواسته و پیش بینی نشده در ماشینهای سیمان خطوط تولید کارخانه ها کاسته شده است.

 

طراحی سایت و بهینه ساری سایت توسط اینتن
zoomtech.ir