ارائه خدمات بازرسی فرآورده های نسوز ( آجرها و جرمهای نسوز ) مورد سفارش کارخانه های سیمان به واحدهای سازنده مواد نسوز بر اساس استاندارد های ASTM ، ISO واستانداردهای توافقی فی مابین کارخانه های سیمان و واحدهای سازنده

 

۱

سابقه بازرسی : 21 سال ( 15 سال همکاری با انجمن سیمان )

گروه کارشناسی : شامل 7 نفر ( مهندسین شیمی و کامپیوتر و کارشناسان بهره برداری سیمان و تکنسین های مواد نسوز ) با سابقه کار 25 تا 35 سال در کارخانه های سیمان و واحدهای سازنده فرآورده های نسوز

عمده این کارشناسان بصورت مقیم در محل کارخانه های سازنده فرآورده های نسوز از طرف این شرکت فعالیت می نمایند .

کارهای انجام شده : بازرسی فنی و نظارت بر ساخت بیش از 520 هزار تن مواد نسوز طی 21 سال و 15 سال همکاری با انجمن سیمان در این زمینه

 • بازرسی فرآورده های نسوز ( آجر ها و جرمها و....) مورد سفارش کارخانه های سیمان در واحدهای سازنده بر اساس استانداردهای ASTM , ISO و استانداردهای توافقی خریدار و فروشنده مواد نسوز ( مشخصات فنی اعلام شده سازنده ) و تهیه گزارشهای بازرسی و ارائه به کارخانه ها سیمان
 • ارائه خدمات مشاوره ای و نظارتی بر نحوه نسوز کاری و همکاری با گروههای نسوز کار در کارخانه های سیمان
 • نسوز کاری سیستم پخت کارخانه های سیمان ارائه خدمات مشاوره ای برای انتخاب نوع آجر قابل استفاده در مناطق مختلف حرارتی سیستم پخت کارخانه ها و انتخاب سازندگان مواد نسوز
 • تهیه اسناد مناقصه خرید فرآورده های نسوز-بررسی اسناد مناقصه
 • ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه تنظیم و انعقاد قراردادهای خرید مواد نسوز
 • انجام مراقبت های فرآیندی در کارخانه های تولید کننده مواد نسوز بر اساس تعهدات مقرر شده در قرار داد فی مابین فروشنده و خریدار
 • ارائه خدمات مطالعاتی و تحقیقاتی روی آجرهای نسوز کارکرده ، بررسی علل فرسایش آجرها و ارائه راهکارهای مناسب و نظریات کارشناسی در این زمینه
 •  

   

  طراحی سایت و بهینه ساری سایت توسط اینتن
  zoomtech.ir